AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 

  ÜRITUSED 2007. AASTALHarku valla laste ja noorte
omaloomingukonkursi "Naer on terviseks"

kokkuvõtted ja näituse avamine

1.märtsil 2007

Kohtumine Lastekaitse Liidu juhatusega
16.märtsil 2007

Projektikirjutamise koolitus meie ühingu liikmetele
13. ja 27. aprillil 2007

Lastekaitsepäev 3.juunil 2007

Pivarootsi lastelaager "Minu turvaline maailm" 11.-16.juuni 2007

Südamepäev 30.septembril 2007

Jõuluretk 2.detsembril 2007