AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
  SÜDAMEPÄEV 2007

Paljudes paikades üle Eesti tähistati pühapäeval 30.septembril Maailma Südamepäeva, nii ka meie kodukandis, Harku vallas. Tabasalu Looduspargist on kujunenud traditsiooniline tervistedendava ürituse läbiviimispaik. Koostöös Harku Vallavalitsusega peeti  puhkepargis südamepäeva juba viiendat korda, 2003. aasta sügisest alates.
Oleme püüdnud juhinduda Maailma Südameföderatsiooni algatatud juhtmõtetest ja tunnuslausetest, propageerides tervislikke eluviise. Tänavu oli südamepäeva teema: "Terved perekonnad, terved ühiskonnad". Kuna lastekaitse ühingu organiseeritud üritused ongi enamasti perekesksed, siis haakub see suurepäraselt meie tavade ning eesmärkidega.
Looduspargi väravas tervitasid Harku Valla Lastekaitse Ühingu liikmed kõiki Südamepäevale tulijaid. Osalejad täitsid hoolikalt nimesedeleid, sest kõigi registreerunute vahel loositi hiljem välja mõnusad auhinnad.
Terviseteemadega seonduvalt palusime üritusele registreerunuil täita küsitluslehe – “Mille üle süda rõõmustab, mis on südamele kahjulik”. Vastustest selgus tõsiasi, et kõige suurem südamerõõm on elu ise, armastus ning liikumislust, mida saab edukalt näiteks äsjavalminud rattateel rakendada. Südamele kahjulikuks peeti aga stressi ja “keemiat”.
registreerumine
/Osalejad registreeruvad ja täidavad südameteemalisi küsitluslehti/

Looduspargi puhkeplatsil ootas südamepäevalisi meisterdamislaud. Kõik huvilised said kätt proovida looduslikust materjalist taieste loomisel. Sel viisil valmis näiteks kimpudeviisi värvilisi vahtraroose.
meisterdamine
/Vahtraroose meisterdamas/

Südamepäev on tavapäraselt olnud sportlik üritus, mil oma võimeid proovile panna või lihtsalt liikumisest rõõmu tunda. Seekord oli osalejatel võimalik aeroobikatreener Piret Kasaki juhendamisel tempokalt võimelda.
aeroobika
/Südamepäevaaeroobika/

Päevakavas olid ka sportlikud mängud, mille käigus sai ürituse toetaja, Kadarbiku talu, häid tervisemahlu võita.
kadarbiku_mang
/Rõngaga mahlu püüdmas/

Janu võis kustudada ka ravimtaimeteed juues ning nälga peletada puuviljalaua juures. Sealsamas lauanurgal leidis lahenduse hulk südameteemalisi ristsõnu. Nuputati koguni terve perega koos.
toidulaud
/Meega maiustamas/                                       /Puuviljalauas/

ristsonad
/Ristsõnu lahendamas/

Südamepäeva raames leidis aset lühimatk Tabasalu Puhkepargis. Loodusemees Val Rajasaare juhtimisel  läbiti  kohalikele elanikele juba tuttavaid paiku, kuid asjatundlike kommentaaride valgusel ning oskuslikul suunamisel võisid matkajad loodust näha hoopis uue pilguga.
matk
/Val Rajasaar räägib puisniitude olemusest ja rändlindude liikumisteedest/

Matkalaadne oli ka orienteerumine mööda looduspargi Miilirada. Orienteerujatele jagati kätte fotoseeria erinevatest loodusobjektidest, mille juurest tuli üles leida ning kirja panna tähemärgid.
orienteerumine
/Foto-orienteerujad Tabasalu Looduspargis/

Vahelduseks aktiivsele liikumisele oleme südamepäevale esinema palunud oma ala asjatundjaid, kes on  kuulajateringile rääkinud erinevatel tervise- ja ohutusteemadel. Seekord võtsime ühingu missiooniks panna valla inimesi mõtlema ning arutlema suitsetamise kahjulikkuse teemal. Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolimeedik, Sigrid Meriloo, oli lahkelt nõus näitliku katse käigus demonstreerima ning ülevaadet andma sellest, mis juhtub suitsetaja kopsudega, kuidas see tervistkahjustav tegevus inimese organismile mõjub.
suitsetamine
/Koolimeedik Sigrid Meriloo räägib suitsetamise kahjulikkusest/

Südamepäevaüritustel oleme soovijaile pakkunud võimalust mõõta oma tervisenäitajaid: pulsisagedust, vererõhku, kolesterooli- ning veresuhkrutaset. Sel korral ulatas oma abikäe kiirabiarst ning Rahvakoolitus “Elu” esmaabikoolitaja Mare Liiger. Huvi tervisekontrolli järgi oli suur, sestap tuli protseduuridele pääsemiseks järjekorraski seista. Samuti on selliste näitude ülevaatamise võimalus ning spetsialistilt nõu ja julgustuse saamine üheks põhjuseks, miks ka eakamad inimesed meelsasti südamepäeval loodusparki jalutuskäigule põikavad.
tervisekontroll
/Mare Liiger mõõdab veresuhkru- ja kolesteroolitaset/

Varasel pärastlõunal koguneti taas Südamepäeva-loosist osa võtma. Auhindadega toetasid AS Leibur ning Tabasalu Spordikompleks. Kingituseks jagati ka meepurke ja Harku valla LKÜ logoga särke.
loosimine
/Loosiauhindade hulgas oli logoga särke, Leiburi kinkekotte ning Tabasalu Spordikompleksi kinkekaarte/

Sportlikule pereüritusele anti aga alles õige hoog sisse. Kõik rulluisutamishuvilised said vastvalminud jalgrattateel osa õige sõidutehnika demonstratsioonist. Räägiti ka liikumise tüüpvigadest, nende tagajärgedest ja vältimisest ning kiivri ja kaitsmete olulisusest.  Ülevaade anti rulluiskude hooldamisest ja valikust. Praktilise rulluisutamistunni viis läbi K2 Skate teami sõitja Sulev Lokk.
rulluisutamine
/Sulev Lokk räägib heast rulluisutamisvarustusest, vigastustest ning õigest sõidutehnikast/

Südamepäeva lõpetuseks tehti ühine rulluisuretk mööda uut kergliiklusteed Rannamõisa kirikuni ja tagasi Tabasallu.
uisuretk
/Rulluisuretk kergliiklusteel/

Tore oli näha, et Südamepäevale tullakse terve perega. Lastekaitse ühingu üritusi juba teatakse ja nii mõnedki perekonnad on tuttavaks saanud ning pole jätnud ühtki kooskäimist vahele. Sel korral meelitas soe päiksevineline sügisilm kohale üle saja osaleja, kellest noorim registreerunu oli 5-kuune, vanim aga 76-aastane.

Täname kõiki, kes leidsid tahtmist ja aega Südamepäevast osa võtta! Ootame jätkuvalt kõiki valla elanikke ühingu korraldatavatele üritustele.
Kohtumiseni!