AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
 

SÕBRALIK LAPS 2018

Harku Valla Lastekaitse Ühing kuulutab Harku valla koolides välja klassi kõige sõbralikuma lapse valimised.

Selleks palume välja selgitada, kes on klassikaaslaste seas kõige sõbralikum ja teiste suhtes hoolivam, keda saab iseloomustada sõnadega: abivalmis, heatahtlik, rõõmsameelne, hea kuulaja, kaastundlik, usaldusväärne, sõnapidaja, korralik ja teistega arvestav.

1.-6.klassis palume valida üks kõige sõbralikum laps igast klassist,
7.-9.klassis üks tiitlipälvija klassikomplektide kohta (kõige sõbralikum noor seitsmendatest, üks kaheksandatest ja üks üheksandatest klassidest)

Soovime tunnustada lapsevanemaid, kes oma kiire elu kõrvalt jõuab olla toeks klassijuhatajale.

Soovime tunnustada õpetajaid, kes on teadvustanud oma rolli väärtuste kandja ja eeskujuna, suudab luua enda ümber turvalise keskkonna, kus
väärtused on märkamine ja hoolimine

Soovime tõsta esile klassi, kes pälviks tiitli „ Klassi heategu 2018“

Palume esitada
Tabasalu ÜG-  5 õpetajat, 5 lapsevanemat, keda saame tunnustada
Vääna Mõisakool – 2 õpetajat ja 2 lapsevanemat
Harkujärve Põhikool  -2 õpetajat ja 2 lapsevanemat
Vääna-Jõesuu Kool – 2 õpetajat ja 2 lapsevanemat
Muraste Kool - 2 õpetajat ja 2 lapsevanemat
Valimistulemusi ehk nimesid ootame 25.maini meiliaadressile helve.keel@harku.ee

Sõbralikke lapsi ja noori ning õpetajaid ja lapsevanemaid tunnustame autasudega 03.juuni Harku valla Lastekaitsepäeval  (lisainfo www.harkulaps.ee ).

Meie projekti toetab:
Harku Vallavalitsus
Lastekaitse Liit