AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
LAAGRISUVI  2014

Käesoleval suvel on tellitud meie valla lastele 2 laagrivahetust (120-le noorele) Lastekaitse Liidu lastelaagrisse Pivarootsi. Laagrivahetused on 6-päevased, kahes erinevas vanusegrupis ning eesmärgiga pakkuda tegevust vastavalt eale. Laagrit viivad läbi meie valla noorsootöötajad ning laste ja noortega töötavad inimesed. Laagrisse sõit ja tagasi tulek toimub ühiselt bussiga. Laagri maksumus on 150€
Info laagrite kohta: www.harku.ee ,  www.harkulaps.ee , www.noortekeskused.ee

I vahetus 14.06.-19.06.2014,  laagrijuht Kadri Pihelo
Noortele vanuses (7- 12 )
Info ja laagrisse registreerimine e-post: kadri@noortekeskused.ee

Selle aasta laager kannab pealkirja LOODUSEGA ÜHES RÜTMIS.
Ees ootavad põnevad seiklused, erinevad töötoad ja ka pikem väljasõit ühele vahvale saarele. 

Töötubades räägime loodusest, meisterdame looduslähedaste materjalidega, õpime loodust vaatlema ning looduse märke lugema.

Iga päev saab sportida ja õhtustel teemapidude juures saab olla nii korraldaja kui pealtvaataja.

Ees ootab ka vahva kostüümipidu.

II vahetus 18.08 –23.08. 2014, laagrijuht- Kaja Rasmann
Noortele vanuses (11-17)
Info ja registreerimine: e-post: helve.keel@harku.ee; tel.6003868, 5154807

III  28.07.-02.08.2014 Uue Peedu Noortelaager  10 sotsiaaltuusikut
Laagri maksumus on 63.60 ning lisaks tasuda 10 € laagrisse viimise ja toomise eest. Info www.peedu.ee
Info ja registreerimine e-post: helve.keel@harku.ee

Registreerimisel märkida
  • lapse ees ja perekonnanimi
  • isikukood
  • aadress
  • lapse pikkus.
  • lapsevanema kontakt