AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
  LAAGRISUVI  2013

Käesoleval suvel on tellitud meie valla lastele 2 laagrivahetust (120-le noorele) Lastekaitse Liidu lastelaagrisse Pivarootsi. Laagrivahetused on 6-päevased, kahes erinevas vanusegrupis ning eesmärgiga pakkuda tegevust vastavalt eale. Laagrit viivad läbi meie valla noorsootöötajad ning laste ja noortega töötavad inimesed. Laagrisse sõit ja tagasi tulek toimub ühiselt bussiga. Laagri maksumus on 140€
Info laagrite kohta: www.harku.ee ,  www.harkulaps.ee , www.noortekeskused.ee

I vahetus 14.06.-19.06.2013,  laagrijuht Kadri Pihelo
Noortele vanuses 7- 12… - teema ”RINGIGA TAGASI”
Info ja laagrisse registreerimine e-post: mai-liis@noortekeskused.ee

II vahetus 18.08 –23.08. 2013, laagrijuht- Kaja Rasmann
Noortele vanuses (11-17) – teema ”KÄPALISED, KALTSUVAIP, KLAAS JA KASVATAJAD JÄÄVAD ALLES”
Info ja registreerimine: e-post: helve.keel@harku.ee; tel.6003868, 5154807

Registreerimisel märkida:
  • lapse ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • aadress
  • lapse pikkus
  • lapsevanema kontaktandmed