AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
LAAGRISUVI  2011 PIVAROOTSIS

Käesoleval suvel on Pivarootsis meie valla lastele 2 laagrivahetust, mõlemad vahetused on 6-päevased ja  kahes erinevas vanusegrupis  eesmärgiga pakkuda tegevust vastavalt  eale. Laagrit viivad läbi meie valla noorsootöötajad ning laste ja noortega töötavad inimesed. Laagrisse sõit ja tagasitulek toimub ühiselt bussiga.
Mõlemasse vahetusse oleme planeerinud  70 kohta
17.06 –22.06  (7-11-aastased)  laagrijuht- Kadri Pihelo
15.08 –20.08 (11 -16-aastased)  laagrijuht- Kaja Rasmann
Laagri maksumus on 130 EUR

Info ja registreerimine: e-post: helve.keel@harku.ee; tel.6003868, 5154807

Registreerimisel märkida:
  • lapse ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • aadress
  • lapse pikkus
  • lapsevanema kontakt