AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 

Kodulaste ringid
eelkooliealistele lastele


Mudilaste muusikatuba
E kell 10.00-11.00 6-kuused -1,5 aastased
E kell 11.00-12.00 1,6 - 2,5 aastased
Juhendab Katrin Järvlepp
Registreerimine katrinjar@hot.ee

Kunsti- ja meisterdamisering
N 10.00-11.00 1-3 aastased
*Esimene kohtumine 7.novembril
Juhendab Katrin Saliste
Registreerimine katrin@noortekeskused.ee

Ringid toimuvad Vääna Külakojas