AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 


HARKU VALLA LASTE JA NOORTE
OMALOOMINGU KONKURSS

TEEMA :                 KELLEKS TAHAN SAADA?

VANUS:                 4-17  aastastele lastele ja noortele

TEHNIKA:              1. Vaba valik, valmis tööd peab olema võimalik seinale riputada
                                  (joonistused, akvarell, maal jne.)
                               2. Loovkirjutamine emakeeles või mõnes õpitavas keeles ( luule või proosa )

TÖÖDE ESITAMINE: 22.DETSEMBER 2005
(kooli, lasteaeda, huviklubisse, noortekeskusesse)
Lastekaitse ühingule: Ranna tee 1 Tabasalu,   kab. 201  Helve Keel

TÖÖDE VORMISTAMINE:
1. Tööd esitada mapi vahel (ei voldi, ei murra, ei keera rulli), juures 2 silti mõõtmetega 4x9 cm ,
    üks silt pildi taha ja teine kaasa.
    Sildile: Pildi tehnika, nimi/vanus, kool/huviklubi, juhendaja

2. Kirjatööd esitatakse soovitavalt trükituna,
    töö lõppu vasakule poole autori nimi, vanus, asutus, juhendaja

KOKKUVÕTTED: ~125  tööd lõppvooru
Vanusegrupid tööde hindamiseks:
4-5 a;
6-7 a;
8-10 a;
11-13 a;
14-17 a;

OSALEJAD SAAVAD ESITADA  LÕPPVOORU KINDLA ARVU TÖID
1. Tibutare  15
2. Muusikakooli kunstiklass  5
3. Tabasalu Ühisgümnaasium  30
4. Keila-Joa SIK  15
5. Harku Järve lasteaed-algkool  10
6. Vääna  lasteaed –algkool  10
7. Avatud Noortekeskus  5 + 5
8. Harku valla lapsed teistest koolidest ….
9. Teelahkme lasteaed   10
10. Rannamõisa lasteaed   10

Tunnustamine:
Igas vanuseklassis 3 paremat tööd
Laste lemmikud (10)
Juhendajate tunnustamine

Kokkuvõtted tehakse jaanuaris 2006

Näituse avamine ja autasustamine 14.veebruaril Tabasalu raamatukogus