AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
 

Kohtumine Lastekaitse Liidu juhatusega.

16.märtsil kogunesid Harku Valla Lastekaitse Ühingu liikmed vallavalitsusse, et kohtuda Lastekaitse Liidu presidendi Katrin Saksa ja juhataja Alar Tammega. Kokkusaamise eesmärgiks oli ühingu liikmeskonna ja tegemiste tutvustamine ning liidu esindajatega info vahetamine, kuidas parandada koostööd ühistegevuste ning planeerimise kaudu, et tugevdada lastekaitseorganisatsioone.
Esmalt pöörati tähelepanu ühingu 2007. aasta tegevuskavale ning kajastati ka varem toimunud põhiüritusi: lastekaitsepäeva, südamepäeva ja jõuluretke. Huviorbiiti sattus ka traditsiooniline Harku valla laste ja noorte omaloomingukonkurss, mille kokkuvõtete tegemine ja näituse avamine märtsi algul Tabasalu raamatukogus teoks sai.
Lastekaitse Liidu juhatuse esindajad huvitusid ühingu kaasabil läbi viidavatest projektidest. Eraldi tunnustamist pälvis õpiraskustes laste tugiõppe korraldus Harku vallas, mis põhineb kohalike üliõpilaste kaasamisel töös lisaõpet vajavate koolilastega.
Kuna Harku Valla Lastekaitse Ühing on 2003.aasta aprillist  Lastekaitse Liidu liige, siis kohtumise põhiteemaks kujunes liidu ja ühingu koostööküsimuste arutamine. Lahendust püüti leida ühingu töös esinevatele probleemidele. Et liikmed osalevad ühingus oma põhitöö kõrvalt, siis üheks kitsaskohaks tunnistati aja- ja inimressursipuudus ühingu poolt korraldatavate tegevuste läbiviimisel.
Kõne all oli ka Lastekaitse Liidu algatatud suurprojektides osalemine ning võimalused liikmesühingutele pakutavate toetuste osas. Suureks plussiks peeti Harku vallavalitsuse toetust ühingu tegevusele. Sageli on selline koostöö omavalitsuste ja lastekaitseühingute vahel nõrk või puudub üldse.
Kohtumise lõppedes vahetati osaliste sümboolikat ning meeneid. Kokkusaamist jäi meenutama ka liidu esindajate sissekanne ühingu külalisteraamatusse:“Lapsed pole mitte ainult tulevik, vaid ka olevik. Ja sellest oleneb meie kõigi tulevik”.
Positiivselt jäi kõlama soov ka tulevikus sarnaseid kokkusaamisi korraldada. Eks ole ju Lastekaitse Liidul ja meie ühingul ühine eesmärk –arendada lastekaitsealast tegevust. Head ideed eesmärkide saavutamiseks sünnivad tihtipeale aga just sellistes ühisarutlustes.