AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
HVLÜ ÜLDKOOSOLEK 2013

Lugupeetud Harku Valla Lastekaitse ühingu liige!
14.märtsil 2013 algusega kell 18.15 toimub Tabasalu Spordikompleksi nõupidamiste ruumis
meie ühingu ÜLDKOOSOLEK

Päevakord:
1. 2012 aasta tegevustest kokkuvõtte
2. 2012 aastaaruande kinnitamine
3. Põhikirjast tulenevad liikmete õigused ja kohustused
4. Lastekaitse Liidu vanematekogusse kandidaadi esitamine, Viktor tutvustab oma tööd vanematekogu liikmena
5. 2013 tegevused
6. Ettepanekud

OOTAME TEIE OSAVÕTTU!
Palume teatada oma osavõtust e-post: helve.keel@harku.ee
Lugupidamisega,
juhatus