AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
 

Gordoni Perekool

Koostöös Harku Valla Lastekaitse Ühingu ja Perekeskusega Sina ja Mina on läbiviimisel projekt: „Gordoni Perekooli kaudu positiivse vanemluse toetamine Harku vallas HMN toetusel“.

Hea lapsevanem!
Kas oled mõnikord lastega suheldes tundnud, et mõistus on otsas?

Kas oled mõnikord oma jonniva lapse peale tulivihaseks saanud?

Kas oled tundnud, et kõik kodutööd on sinu peal ja ei huvita mitte kedagi peale sinu enda?

Kas oled kohelnud oma last kord rangelt, siis jälle talle kõike lubanud ja tundnud ennast kehvasti mõlemi variandi puhul?

GORDONI PEREKOOL on suhtlemiskursus, kus saavad vastused sellised küsimused nagu:

  • kuidas kuulata last nii, et ta tajub, et teda mõistetakse,
  • kuidas rääkida lapsega nii, et ta sind mõistaks,
  • kuidas seada peres reegleid nii, et lapsed neid järgiksid,
  • kuidas lahendada konflikte võimu kasutamata nii, et keegi ei kaotaks,
  • kuidas lahendada erinevatest väärtushinnangutest tulenevaid erimeelsusi.

Perekoolid toimivad Tabasalus ja Väänas. Ühes grupis osaleb 12 - 15 inimest.
Koolituspäevi on kokku kaheksa:
neljapäeviti alates 1.nov kuni 20.dets.2012 kell 18.00 – 21.00 (sh kohvipaus 15 min).
Osavõtt kõigil 8 koolituspäeval on väga oluline.
Projekti raames läbiviidava perekooli osalustasu on 20 eurot (tavahind 153 €).

Gordoni Perekoolist osavõtu soovist palun teatada e-mailile järgmiselt:


Tabasalu perekooli grupp
koolitaja  Marge Vainre

Vääna perekooli grupp:
koolitaja Õnne Aas-Udam

marge.vainre@mail.ee

onneaas.udam@gmail.com

Info tel: 56607054

Info tel 5287288

Palun oma osalemissoovist teatada hiljemalt 26.oktoobriks 2012.a.
Lisainformatsioon www.sinamina.ee