AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 

Uimasti- ja Aidsi ennetusprojektid 

2006.aasta sügisel viidi läbi 5. klassidele 1-nädalane programm "Õige valik", koostöös Kaja Rassmanniga.
Samuti toimus 2006.aasta sügisel Marek Koppeli kaasabil 6.klassidele korraldatud projekti "Ei narkootikumidele" ja 7.-8. klassidele Foorumteatri " Ei-alkoholile" läbi viimine.
2007.aastal on Marek Koppeli eestvedamisel programmiga alustatud 6. klassides.