AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 

 

Noorte kunstikonkurss "Minu kallid…"


22. novembril 2002. aastal toimus Harku valla laste ja noorte kunstikonkursi "Minu kallid…" kokkuvõtete tegemine ja näituse avamine Tabasalu raamatukogus. Näituse teema oli avar ja iga osaleja võis kujutada seda, mida ta iseenese jaoks kõige-kõige kallimaks peab.

Konkursile esitasid töid: Tibutare lasteaed, juhendaja Ave Peebo; Teelahkme lasteaed, juhendaja Mari Mesilane; Tabasalu Ühisgümnaasium, juhendajad Kaarin Kaeval, Jana Lukanen, Reet Kallismaa ja Indrek Raudsepp; Keila -Joa Sanatoorne Internaatkool, juhendajad Mare Hallik, Riina Kont-Kontson, Siiri Raudna ja Anu Pender; Vääna Lasteaed Algkool, juhendajad Reet Lont, Eve Torv ja Ivi Küla ning Tabasalu Muusikakooli kunstiklass, juhendaja Mari Mesilane.

Konkursile laekunud töid hindasid Tallinna Kunstimuuseumi pedagoogikaosakonna kunstnikud Piret Kruusandi eestvedamisel. Laste endi poolt tunnistati kõige paremaks järgmised tööd: Tibutare lasteaiast Sander Golovkini "Hobune ", Vääna Lasteaed Algkoolist Kätlin Tähka "Hobune", Keila-Joa SIK-st Marta Marmori "Koolikaaslased" ja Tabasalu Ühisgümnaasiumist Raul Laanisto " Isaga koos…".

Zürii esitas autasustamiseks järgmiste laste tööd: Vanusegrupp: 4 -6 aastased - Liisi Torv, Märten Joosep Penjam, Tiiu Mari Kateriine Krigul ja Killu-Marie Kell. 7-11 aastased - Silvar Liiv, Anne Mari Vahtre; Silva Põlder, Kati Kukk ja Reino Toop. 12 -16 aastased - Mariliis Pehme, Marta Marmor ja Virge Rebane.
Harku Valla Lastekaitse Ühing tänab juhendajaid ja lapsi konkursist osavõttu eest ja Harku vallavalitsust , kelle toetusel oli võimalik kõiki lapsi tunnustada ja paremaid autasustada. Suured tänusõnad Tabasalu raamatukogu juhatajale Ede Kutsarile, kes andis võimaluse näituse korraldamiseks.
                                                                                                                                                          
4. aprillil 2003. aastal nägi ilmavalgust Tabasalu kooli õpilaste loomingu kogumik "Minu kallid…", mille koostamiseks said lapsed inspiratsiooni Harku valla Lastekaitse Ühingu poolt korraldatud samanimelisest joonistusvõistluse töödest ning seda õpetajate Riina Tõitoja, Margit Raiki ning allakirjutanute juhendamisel.

Lüürilised eesti- ja inglisekeelsed tekstid vaheldumisi laste joonistustega on kirjutatud erinevates luulevormides: siit võid leida haikut ja sonetti, vabavärssi ja klassikalist riimi.
Rõõm oli kogumiku koostajatel tõdeda, et kõrgtehnoloogilise 21. sajandi laps ei sea oma südames esikohale mitte uut koduarvutit ega mobiiltelefoni, vaid joonistab ja kirjutab oma kodust, lähedastest inimestest, soojast suvest ja päikesest, aga ka liblikast, kes ei julge veel lennata, lepatriinust, kes otsib iseennast . Viimane on koha sisse võtnud ka raamatukese esikaanel.
Esimesed trükitud raamatud said endale autorid ja kooli raamatukogu, edaspidi jääb luulekogumik kooli kinkeraamatuks.

Minu kõige kallimad on need,
Kes väga armastavad mind.
Isegi kui neil hinges on pind
Või kui voolavad veed.

Ma hirmsasti hoolin neist
Ja nemad minu eest,
Sest nad on ainsad mu sees,
Ei soovi nad mu asemele teist

Nad pole küll kaunid kui liblikad,
Aga nad on ikkagi mu kallid,
Olgu nad valged või hallid.

Nad on mu lähedased,
Nad tunnevad minu lennatuid teid
Ja mina armastan neid.

/Harri Sokk/
plakat
pere
lepatriinu
perekond