AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 

HARKU VALLA LASTE, NOORTE JA TÄISKASVANUTE
OMALOOMINGUKONKURSS 2008

TEEMA :      MEIE PERE LOOD

VANUS:       1.  4-17 aastased lapsed ja noored

                    2. Täiskasvanud 18-....

TEHNIKA:   1. Vaba valik, valmis tööd peab olema võimalik seinale riputada
                       (joonistus, maal, kollaaž, segatehnikad jne.)
                   2. Loovkirjutamine emakeeles või mõnes õpitavas keeles ( luule või proosa )

TÖÖDE ESITAMISE TÄHTAEG: 12.JAANUAR 2009
(kooli, lasteaeda, huviklubisse, noortekeskusesse)
Lastekaitse ühingule: Ranna tee 1 Tabasalu,   kab. 201  Helve Keel

TÖÖDE VORMISTAMINE:
1. Tööd esitada mapi vahel, juures 2 silti mõõtmetega 4x9 cm ,
    üks silt pildi taha kleepida ja teine kaasa.
    Sildile: Pildi tehnika, nimi ja vanus, kool/huviklubi/asutus, juhendaja

2. Kirjatööd esitatakse soovitavalt trükituna.
    Töö lõppu (lehe teisele poolele) autori nimi, vanus, asutus, juhendaja

Vanusegrupid tööde hindamiseks:
4-5 a;
6-7 a;
8-9 a;
10-11 a;
12-14 a;
15-17 a;
18-... a;

OSALEJAD SAAVAD ESITADA  LÕPPVOORU KINDLA ARVU TÖID
1.Tabasalu ÜG             40
2.Vääna lasteaed-algkool          10
3.Harkujärve lasteaed-algkool  10
4.Keila-Joa SIK                       10
5.Tibutare lasteaed               15
6.Rannamõisa lasteaed         10
7.Teelahkme lasteaed           10
8.Harku lasteaed                   10
9.Muusikakooli kunstiklass    10
10. Noortekeskused        5+5
11.Kumna Kultuuriait              5
12.Vääna Külakoda                5
13.Harku valla lapsed teistest koolidest
14. täiskasvanud

TUNNUSTAMINE:
Igas vanuseklassis 3 paremat tööd
Juhendajate tunnustamine
Palume igas koolis, lasteaias valida välja LASTE LEMMIK

KOKKUVÕTTED, AUTASUSTAMINE JA NÄITUSE AVAMINE
19.VEEBRUARIL 2009 KELL 16.00
TABASALU RAAMATUKOGUS